Dolnośląski Klaster Energii OdnawialnejDolnośląski Klaster Energii Odnawialnej

W dniu 15 czerwca 2018 roku miała miejsce uroczystość z okazji X-lecia działalności Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.


Poniżej prezentujemy program Konferencji, w organizacji której uczestniczyło Stowarzyszenie na Rzecz promocji Dolnego Śląska.

Referat: "Megatrendy - energetyka przyszłości" wygłosił Sławomir Najnigier a referat "Działania samorządów i organizacji pozarządowych w walce ze smogiem na przykładzie województwa dolnośląskiego" wygłosił Marek Rakowicz.

 

Program Konferencji:

 • Zasady działania Klastrów Energii na przykładzie Zgorzeleckiego Klastra Energii
  Zgorzelecki Klaster Energii

 • Ciepło systemowe w walce z niską emisją
  Grupa Kapitałowa Energetyka: „Energetyka” sp. z o.o.; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 • Megatrendy – energetyka przyszłości
  Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

 • Kogeneracja jako przyszłościowy kierunek rozwoju generacji rozproszonej 
  Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej

 • Działania samorządów i organizacji pozarządowych w walce ze smogiem na przykładzie województwa dolnośląskiego
  Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

 • Kierunki i zasady finansowania działań proekologicznych w regionie dolnośląskim
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu