Z niepokojem obserwujemy narastająca w naszym społeczeństwie agresję w dyskusji publicznej. Wymiana poglądów, ich ścieranie się, jest naturalnym elementem w społeczeństwie obywatelskim. To, że mieszkańcy Dolnego Śląska także biorą żywy udział w takim dyskursie o ważnych sprawach społecznych bardzo nas cieszy.

Niestety potrafimy w trakcie takich dyskusji ranić, być bezwzględni, nieobiektywni. Ostatnim takim przykładem jest atak na prezydenta Wałbrzycha dra Romana Szełemeja, którego jedna z mieszkanek tego miasta przyrównała - w mediach społecznościowych - do dra Mengele, zbrodniarza wojennego z czasów II wojny światowej.

Można się spierać o zasadność i zgodność z prawem uchwały Rady Miasta Wałbrzycha w sprawie przymusowych szczepień przeciwko COVID-19. To rozstrzygnie organ nadzoru, wojewoda Dolnośląski lub - w drugiej instancji - Sąd Administracyjny. Jednak przyrównywanie prezydenta miasta, wybranego przez zdecydowaną większość jego mieszkańców, do zbrodniarza wojennego stanowi - naszym zdaniem - zdecydowane przekroczenie akceptowalnych ram dyskusji obywatelskiej.

Dr Roman Szełemej jest prezydentem Wałbrzycha od 2011 roku. W ciągu 10 lat sprawowania tej funkcji dał się poznać jako bardzo dobry, troskliwy gospodarz Miasta. Zdobył szacunek innych samorządowców, stał się liderem tworzonej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wałbrzych w czasie Jego prezydentury dynamicznie się rozwija.

Osiągnięcia prezydenta dra Romana Szełemeja, a także Wałbrzycha, wielokrotnie były - i są - dostrzegane i honorowane. W 2019 r. Kapituła Dolnośląskiego Klucza Sukcesu (wyróżnienie przyznawane od 1997 r.) przyznała Romanowi Szełemejowi Klucz Sukcesu w kategorii „Wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej”.

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i Kapituły Dolnośląskiego Klucza Sukcesu apelujemy do mieszkańców naszego Regionu o powstrzymywanie się przed ekstremalnymi zachowaniami, bo one zawsze ranią i działają destrukcyjnie. Nie niszczmy pozytywnego obrazu naszego Regionu, na który - jako Dolnoślązacy - pracujemy od wielu lat.

Sławomir Najnigier
Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

dr Bogdan Cybulski
Przewodniczący Kapituły Dolnośląskiego Klucza Sukcesu

Ryszard Chruścicki
Sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Wrocław, 6 maja 2021