Kadencja na lata 2013-2014

Przewodniczący:

dr Bogdan Cybulski - Doradca Prezydenta Wrocławia 

Wiceprzewodniczący:

Józef Król - Prezes PWiK Sp. z o.o., Bolesławiec
Sławomir Najnigier - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
dr hab. Jan Waszkiewicz - Profesor Politechniki Wrocławskiej

Członkowie:

Henryk Gołębiewski - Poseł na Sejm RP
Sławomir Hunek - Prezes Dolnośląskiej Agencji Rozowju Regionalnego w Wałbrzychu
Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Prof. dr hab. Leon Kieres - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Marek Łapiński - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
dr hab. Andrzej Łoś - Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
dr Ewa Mańkowska - Wicewojewoda Dolnośląski
Paweł Wróblewski - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

 

Sekretarz:

Ryszard Chruścicki - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska