Władze Stowarzyszenia
Sławomir Najnigier - Prezes Zarządu
Andrzej Wąsik, Stefan Sterc, Jan Zając - Wiceprezesi
Ryszard Chruścicki - Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
Przewodniczący:
Wojciech Gryczyński
Członkowie:
Andrzej Latuszek
Bogdan Cybulski
Maria Wilk

 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Marek Rakowicz
Zastępcy przewodniczącego Walnego Zebrania Członków zostali wybrani:
Grażyna Trzaskowska
Antoni Kopeć
Mariusz Sołtysik