elwro2018 1m elwro2018 2m

W lutym 2018 ukazało się - w ramach cyklu wydawniczego "Dolny Śląsk Wczoraj i Dziś"- drugie wydanie książki pt. "Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce." autorstwa Barbary Maćkowiak, Andrzeja Musielaka, Bogdana Safadera, pod redakcją naukową Grażyny Trzaskowskiej.

 


Wydawca: Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

Partnerzy projektu: AP we Wrocławiu, Naczelna Dyrekcja AP, Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.

Patrona honorowy: Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Książka do pobrania w formacie PDF ze stron Archiwum Państwowego we Wrocławiu