Partnerzy Strategiczni Stowarzyszenia Rzecz Promocji Dolnego Śląska

 

 

Partnerzy Przedsięwzięcia Dolnośląski Klucz Sukcesu

 

E-WYDAWNICTWA SPDS znajdziecie na:

Cyfrowy Dolny Śląsk

Wydarzenia

004 weronZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, pracuje na Politechnice Wrocławskiej od 1968 r. Piastował szereg funkcji związanych z organizacją nauki i dydaktyki oraz rozwojem kadry. M.in. pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki PWr. (2012–2014), Kierownika nowo utworzonej Katedry Matematyki Stosowanej na Wydziale Matematyki (2016) oraz Dziekana Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (1986–1990). W 1990 roku zorganizował Centrum Hugona Steinhausa i jest jego Dyrektorem. Był Pełnomocnikiem Rektora PWr. ds. Zarządzania Ryzykiem w latach 2010–2014.

Czytaj więcej...

NAJWIĘKSZA OSOBOWOŚĆ W PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA

  • Prof. dr hab. Piotr Ponikowski, FESC, FHFA
  • Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Kierownik Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
  • p.o. Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Czytaj więcej...

Uroczysta Gala wręczenia nagród XXIII Edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu odbyła się 19 września br. w Arboretum w Wojsławicach.

Czytaj więcej...

Dolny Śląsk

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur w XXIII edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 sierpnia br.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 19 września br. w Arboretum w Wojsławicach.

Czytaj więcej...