Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator przedsięwzięcia Dolnośląski Klucz Sukcesu

PartnerzyProjekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

E-WYDAWNICTWA SPDS znajdziecie na:

Cyfrowy Dolny Śląsk

Władze Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków, dn. 18.05.2023 r.

 

Prezes Zarządu:
Sławomir Najnigier

Wiceprezesi:
Antoni Kopeć
Maria Wilk

Paweł Wróblewski

Sekretarz
Ryszard Chruścicki

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
Przewodniczący:
Jan Zając

Członkowie:
Bogdan Cybulski
Andrzej Latuszek
Magdalena Losiak-Piotrowska

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Przewodniczący:
Marek Rakowicz

Zastępcy:
Mariusz Sołtysik
Janusz Szopka

Grażyna Trzaskowska