Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator przedsięwzięcia Dolnośląski Klucz Sukcesu

PartnerzyProjekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

E-WYDAWNICTWA SPDS znajdziecie na:

Cyfrowy Dolny Śląsk

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych jest cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu.

Wyróżnienie przyznawane jest corocznie od 1997 r. W latach 1997-2015 odbyło się już 19 edycji konkursu, każda zakończona uroczystym finałem w jednym ze znanych dolnośląskich miast. Nagrodami dla laureatów konkursu są statuetki Dolnośląskiego Klucza Sukcesu (projekt: artysta plastyk Jerzy Jerych), kute przez artystę kowala Pana Ryszarda Mazura honorowego klucznika miasta Wrocławia.

Jest to jedno z pierwszych przedsięwzięć Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Zostało ustanowione przez członków Stowarzyszenia w 1996 r. i od tego czasu przyznawane jest corocznie. "Dolnośląskie Klucze Sukcesu" przyznawane są przez Kapitułę Wyróżnienia wybieraną na 2 lata przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, spośród osób cieszących się uznaniem i autorytetem na Dolnym Śląsku.

Od 2000 r. Kapituła przyznaje wyróżnienia specjalne.

Obecnie Kapituła wyłania laureatów w następujących kategoriach:

  • Największa osobowość w promocji Dolnego Śląska
  • Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej
  • Za wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce
  • Za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej
  • Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej
  • Dla najlepszego przedsięwzięcia turystycznego lub organizatora masowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych
  • Dla dolnośląskiej firmy najlepiej współpracującej ze społecznością lokalną

 

Zapraszamy na stronę WWW Inicjatywy: www.kluczsukcesu.pl, gdzie znaleź można materiały z wszystkich edycji Wyróżnienia.