Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator przedsięwzięcia Dolnośląski Klucz Sukcesu

PartnerzyProjekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

E-WYDAWNICTWA SPDS znajdziecie na:

Cyfrowy Dolny Śląsk

 


DOLNOŚLĄSKI KLUB PROMOCJI PLASTYKI - powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków - Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu.

Klub ma na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, promowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych.