Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator przedsięwzięcia Dolnośląski Klucz Sukcesu

PartnerzyProjekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

E-WYDAWNICTWA SPDS znajdziecie na:

Cyfrowy Dolny Śląsk

Wydawnictwo

 

 

CYKL WYDAWNICZY "DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ" - cykl publikacji przedstawiający, w sposób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geograficznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków.

Oprócz głównych monografii, wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie głównym.

Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie: dr Bogdan Cybulski, bp Edward Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja.

Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie biblioteki: Cyfrowy Dolny Śląsk.

Formularz zamówienia do pobrania

elwro2018 1m elwro2018 2m

W lutym 2018 ukazało się - w ramach cyklu wydawniczego "Dolny Śląsk Wczoraj i Dziś"- drugie wydanie książki pt. "Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce." autorstwa Barbary Maćkowiak, Andrzeja Musielaka, Bogdana Safadera, pod redakcją naukową Grażyny Trzaskowskiej.

 

Czytaj więcej...

Ukazały się już 2 monografie oraz 9 suplementów:

"Dolny Śląsk 1945 - Dolny Śląsk 2005"

 

Inspiracją do podjęcia prac była propozycja Jego Eminencji Kardynała Henryka Gulbinowicza, aby Stowarzyszenie włączyło się w działania zmierzające do ukazania wysiłku podjętego od 1945 r. w zagospodarowanie Dolnego Śląska, przypomnienia dramatycznych losów polskich osadników, ale także równie dramatycznych wydarzeń, które były udziałem Niemców, dotychczasowych mieszkańców tej ziemi.

Książka jest pracą zbiorową, w której opracowaniu uczestniczyło 52 autorów (profesorów wrocławskich uczelni, dziennikarzy, historyków zajmujących się dziejami "swoich" małych ojczyzn, a także studentów). DAPOS (wydawca m.in. Informatora) przygotował opracowania dotyczące powiatów dolnośląskich w 2005 r.

Wydanie monografii było możliwe dzięki dotacjom sponsorów: KGHM Polska Miedź S.A i Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Książkę, starannie wydaną (format A-4, ilustracje, sepia, papier kremowy ponad 600 stron,) można zamówić w biurze SPDS.

Książka w bibliotece Cyfrowy Dolny Śląsk

Czytaj więcej...