Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator przedsięwzięcia Dolnośląski Klucz Sukcesu

PartnerzyProjekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

E-WYDAWNICTWA SPDS znajdziecie na:

Cyfrowy Dolny Śląsk

2010spds-logo-dfst.jpg_przez

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - to unikatowe w Polsce doroczne spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głównie wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i integracji regionu.

Podczas obrad forum poruszane byłyproblemy związane m.in. z rozwojem regionu, jego gospodarką, promocją.

Odbyło się 15 edycji Forum w latach 2000 - 2014.

Informacje i materiały z edycji 2006-2014 znajdują się w bibliotece Cyfrowy Dolny Śląsk