Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator przedsięwzięcia Dolnośląski Klucz Sukcesu

PartnerzyProjekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

E-WYDAWNICTWA SPDS znajdziecie na:

Cyfrowy Dolny Śląsk

 DOLNOŚLĄSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ


W Unii Europejskiej zakłada się, że do 2020 roku udział odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej wyniesie średnio 20 proc.

Polska musi sprostać temu wyzwaniu. Rosnący wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii w rozwoju gospodarczym kraju dyktuje potrzebę rozpropagowania wiedzy na ten temat wśród szerokiego grona odbiorców.

 

Szczególnie u nas, bo rozwój energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku jest słabszy niż w innych częściach kraju. Trzeba stwierdzić, że nie wynika to z braku potencjału, a raczej z małej aktywności społecznej. Z tej potrzeby zrodził się pomysł organizacji Dolnośląskiego Forum Energii Odnawialnej, któremu towarzyszą Targi Energii Odnawialnej. 

W latach 2007-2010 miały miejsce cztery kolejne edycje powyższego przedsięwzięcia. Każdej edycji Forum towarzyszyła publikacja zawierająca wystąpienia zaproszonych Gości.

Treść każdej publikacji znajdują się w bibliotece Cyfrowy Dolny Śląsk (kliknięcie okładki przeniesie nas na konkretną publikację)

dfeo - i edycja - okadka dfeo - ii edycja - okladka dfeo - iii edycja - okladka dfeo - iv edycja - okladka